Ogólne warunki gwarancji

1. Wszystkie sprzedawane produkty przez Aksonet Sp. z o.o. posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2. Gwarancja  na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową zgodnie z  art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

3. Okres gwarancji każdego produktu widnieje na dokumencie sprzedaży i jest podany w miesiącach. Pozycje oznaczone symbolem GPXX (gdzie XX oznacza liczbę miesięcy gwarancji) posiadają gwarancję producenta realizowaną bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów w innym wypadku reklamowany produkt należy wysłać na adres: Aksonet Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań.

4. Gwarancja oznaczona jako wieczysta (dożywotnia) kończy się (wygasa) po roku od momentu zaprzestania produkcji danego asortymentu przez producenta.

5. Okres gwarancji jest liczony od daty sprzedaży podanej na fakturze.

6. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz/lub na stronach internetowych producentów.

7. Adresy autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronach producentów, jak również na naszej stronie http:/www./aksonet.pl/ w sekcji: Wykaz punktów serwisowych

Tryb zgłaszania reklamacji

1. Reklamowany sprzęt powinien zostać dostarczony do siedziby Aksonet Sp. z o.o. lub wskazanego autoryzowanego serwisu.
2. Przed przekazaniem sprzętu do naprawy prosimy:
 • dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i szczegółowo opisać rodzaj uszkodzenia - dostarczyć zgłoszenie reklamacyjne (opis uszkodzeń) wraz ze sprzętem oraz kopią karty gwarancyjnej i/lub dowodu zakupu
 • sprzęt należy dostarczyć wraz z całym wyposażeniem (instrukcja obsługi, kable, drivery itp.), w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (np. karton, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.),
 • dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby gwarancyjne
3. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do serwisu, Aksonet Sp. z o.o. wyda klientowi potwierdzony formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który jest dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu.

4. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy przewozowej, potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do serwisu jest złożenie na liście przewozowym podpisu przez pracownika Aksonet Sp. z o.o..

Terminy serwisowe

Aksonet Sp. z o.o.  zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie do 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia towaru do serwisu.


Tryb wydania towaru z serwisu

1. Po wykonaniu naprawy sprzęt będzie przekazany klientowi osobiście (lub upoważnionej pisemnie osobie) na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego w serwisie Aksonet Sp. z o.o. lub za pośrednictwem przewoźnika na koszt Aksonet Sp. z o.o.

2. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawę.

Wymiana towaru

Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, w przypadku:
 • gdy w okresie gwarancji serwis Aksonet Sp. z o.o. dokona trzech napraw, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem
 • gdy serwis Aksonet Sp. z o.o. uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe lub nie jest możliwe do usunięcia w terminie 21 dni roboczych.

 Utrata praw gwarancyjnych

Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
 • zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Aksonet Sp. z o.o. lub producenta
 • samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione
 • uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i powstania wad tym wywołanych
 • uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji sprzętu
 • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

 

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl